مجله کودک 45 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 45 صفحه 19

مثل اینکه هنوز قدرت من رو باور نکردی نه؟ اینم یه هد جانانه! بامب اما .... محمد الدعایه همه زدن ، تو هم زدی؟! ای وای حواسم به پاهام نبود.... حواستو با گرزم پرت کردم ! هاها دیگه توی چنگمی؟ هان ؟

مجلات دوست کودکانمجله کودک 45صفحه 19