مجله کودک 47 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 47 صفحه 4

ابقه یک حرف، یک نگاه د مثل دوست این تصویر را قبلا هم دیدهاید. این بار میخواهیم، با نوشتههای خوب شما، زیبایی این تصویر را کامل کنیم. از همین از همین امروز منتظر نامههای خوب شما هستیم. شما میتوانید با نگاه به این تصویر، هر متنی را که فکر میکنید مناسب آن باشد، برای ما بنویسید. این متن میتواند در چند سطر یا چند کلمه خلاصه شود. شاید شما بخواهید شعر یا قصه بنویسید، شاید هم فقط یک نامه یا درد دل. فرقی نمیکند، مهم زیبا و مختصر بودن آن است. ما از بین نامهها شما به پنج اثر برگزیده، جوایز ارزشمندی خواهیم داد. لطفا به این نکات توجه کنید: 1. حجم آثار از یک صفحه بیشتر نباشد. 2. نوشتههای خود را به طور خوانا و مرتب بنویسید. 3. در پشت صفحه، مشخصات کامل خود را شامل: نام، نام خانوادگی، سن، نشانی دقیق و شماره تماس قید کنید. 4. مهلت ارسال آثار، پانزدهم شهریورماه است. آثاری که بعد از این تاریخ تحویل پست داده شده باشد، در مسابقه شرکت داده نمیشود. 5. فراموش نکنید پشت پاکتنامه حتماً بنویسید: مربوط به مسابقة «یک حرف، یک نگاه». منتظر نامههای شما هستیم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 47صفحه 4