مجله کودک 47 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 47 صفحه 5

ههای برگزیده از نامههای دوست ـ علی خویینیه ا از قزوین، از همه کسانی که این مجله را منتشر کردهاند، خیلی متشکرم. ـ ریحان حسنزاده 14 ساله از اصفهان: درباره فضانوردی و نجوم بنویسید. ـ محمد امید سعیدیان 5/9 ساله از تهران: من میخواستم بگویم مجله دوست، بهترین مجله است! ـ آیا رجبیان از زاهدان (2 نامه): من میخواهم در بازیهای فوتبال روی جلد، به جای گروه آبی، گروه زرد باشد! نقاشی از مهسا سیری 13 ساله از تهران نامههای شما عزیزان رسید: تهران: دنیز محسنی 12 ساله، اردشیر؟، فائقه طلایی 12 ساله و محمد طلایی 8 ساله، حامد رجبی، نگار فتاحی 11 ساله، سحر قریشی 10 ساله، الهه ریحانی 12 ساله، ساناز مؤمنی ملکشاه، مینو فیضآبادی. مشهد: سروش کاظمیان. اصفهان: نرگس و زهرا کازرونی 10 ساله. بوشهر: سحر محمودی شیراز: فاطمه (مروارید) شهبازی. مژگان عمادی الهیاری 13 ساله از تهران

مجلات دوست کودکانمجله کودک 47صفحه 5