مجله کودک 47 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 47 صفحه 15

ربیها امانتدار علمی خوبی نیستند سیامک سرمدی فردا، سالروز تولد «ابوعلی سینا» است. سهشنبه هفته آینده هم روزی است که «محمدبن زکریای رازی» به دنبال آمده است. این دو دانشمند سهم بزرگی در پیشرفت جهان علم داشتهاند. مثلاً کشف الکل که یک ماده شیمیایی مهم است، به وسیله رازی انجام شده است و یا بسیاری از پیشرفتهای پزشکی امروز، مدیون یافتههای ابن سینا در گذشته است. اما متاسفانه از قرن پانزدهم میلادی به بعد که غربیها رشد علمی بیشتری پیدا کردند، فراموش کردند (یا خود را به فراموشی زدند) که پایه بسیاری از علوم و فناوریهای امروز در مشرق زمین و توسط دانشمندان اسلامی. ایرانی انجام شده است. گاهی این فراموشکاری، بیشتر به یک سرقت علمی شبیه است. مثلاً در زمینه دانش فیزیک، دانشمند مسلمانی به نام «کمالالدین فارسی» در سال 665 هجری قمری کتابی نوشته است که نام عربی آن «تنقیحالمناظر» است (تنقیحیعنی پاکیزه و خالص کردن). امانتدار علمی خوبی نیستند

مجلات دوست کودکانمجله کودک 47صفحه 15