مجله کودک 47 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 47 صفحه 22

گرانترین ورزش ورزش دوست مسابقات اتومبیلرانی از گرانترین و هیجانآورترین مسابقههای ورزشی است. کمپانیهای معتبر اتومبیلسازی جهان، در تلاشند تا در صحنه مسابقات جهان اتومبیلرانی قدرت و سرعت موتور اتومبیلهای پیشنهادی خود را برتری بخشند. مسابقههای «گراند پری» (جایزه بزرگ) ـ فرمول یک ـ ناسکار از مهمترین رقابتهای ورزشی اتومبیلرانی در جهان است. گزاررش تصویری از این گروه مسابقات ورزشی همراه با شرح زیرنویس هر یک را در صفحه ورزش دوست این شماره میبینید و میخوانید. حادثه در مسابقات فرمول یک ـ جایزه بزرگ ارروپا، اتومبیل «پدرو دنیز» در حال غلت زدن. مسابقات رالی پرتغال ـ پرش اتومبیل به رانندگی «کانکونن» حادثه در مسابقات فرمول یک ـ جایزه بزرگ ایتالیا، شعلههای آتش از اتومبیل «جارنو ترولی» بیرون زده است. مایکل شوماخر. برنده مسابقه گراندپری موناکو به وسیله دوستانش به هوا پرتاب میشود. مسابقات فرمول ییک ـ جایزه بزرگ برزیل، اتومبیل «جیانکارلو فیشلا» وارد خاکی شده است. نمونه اسباببازی اتومبیل فراری ـ راننده آن (مایکل شوماخر) میتواند از آن جدا شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 47صفحه 22