مجله کودک 47 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 47 صفحه 23

اتومبیل «ژاک ویلنوو» ـ مسابقات فرمول یک ـ جایزه بزرگ سان مارینو. مسابقات سری ناسکار ـ اتومبیل «بنسون» مسابقات سری ناسکار ـ اتومبیل «گوردون» پونتیاک شرکتکننده در مسابقات سری G ـ گراندپری حادثه و باز هم حادثه. همراه همیشگی مسابقات اتومبیلرانی.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 47صفحه 23