مجله کودک 47 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 47 صفحه 26

سیب زمینی چاپگر فکر دوست گر میخواهید با یک روش ساده و چاپ، کاغذ کادویی زیبا بسازید. این مطلب را بخوانید. وسایل موردنیاز ـ یک عدد سیب زمینی ـ یک عدد چاقو یا کارد آشپزخانه (برای استفاده از این وسیله، از بزرگترتان کمک بگیرید) ـ یک عدد ماژیک ـ جوهر رنگی (هر رنگی که دوست دارید) ـ یک عدد دستمال کاغذی ـ بشقاب یک بار مصرف یا یک نعلبکی برای استفاده از جوهر ـ کاغذ رنگی یا سفید روش کار: سیب زمینی را مطابق شکل، با کارد تیزی از وسط به دو قسمت کنید (از بزرگترتان کمک بگیرید.) روی یک نیمة آن (از داخل)، هر تصویری که دوست دارید، با ماژیک بکشید (مثل تصاویر قلب، مربع، مثلث، دایره و ...) کمک یک بزرگتر، اطراف این طرح را با چاقویی تیز در بیاورید (درست مثل شکل.) دستمال کاغذی را روی یک نعلبکی یا بشقاب یک بار مصرف قرار دهید و چند قطره جوهر رنگی روی آن بریزید. سپس سیب زمینی را از طرفی که طرح برجسته دارد، روی آن بمالید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 47صفحه 26