مجله کودک 47 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 47 صفحه 32

اپیکو: چرا این طوری فکر میکنی؟ من همین الان گفتم که در تانزانیا خیلی از بچهها گرسنهاند .... فیجی: تازه، این همه بچه یتیم وجود دارد. چرا این را نمیگویی؟ جنیفر: خلاصه، غیر از چند کشور، همه کشورها این پیماننامه را قبول کردهاند و قول دادهاند در کشورشان آن را اجرا کنند. مثلاً طبق این پیماننامه بچههای زیر 18 سال حق ندارند کار کنند. ریچارد: جداً؟ ولی خوب کشورها هستند که بچههای هم سن و سال ما هم در آنها کار میکنند. جنیفر: خب، همه اینها خلاف قانون است. سو: خیلی بامزه بود! یعنی ما بچهها هم میتوانیم برویم دادگاه و اگر حقمان ضایع شده بود شکایت کنیم؟ سحر: اتفاقاً چند سال پیش در ایران بحث دادگاه نوجوانان مطرح شده بود. یعنی دادگاهی که خود بچهها بروند و در آنجا شکایت کنند. فیجی: بعد چی شد؟ سحر: دقیقاً نمیدانم. ولی همین که کشورهای ما به فکر بچهها هستند، خیلی مهم است. آپیکو: بله، کاش یک روز همه بندهای این جور پیماننامهها اجرا شود ...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 47صفحه 32