مجله کودک 51 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 51 صفحه 16

آدم چه فکرها میکند چه نقشهها تو سرشه سال تحصیلی که آغاز میشود، آدم چه فکرهایی میکند و چه نقشههایی میریزد، اما نمیدانم چرا این نقشهها بیشتر از این هفته دوام نمیآورد و اوضاع دوباره میشود مثل پارسال. مثلاً آدم اول سال تحصیلی تصمیم میگیرد که کتابهایش را نونگه دارد،امابا اولین باران پاییزی، قصة قدیمی تصمیم کبری تکرار میشود. آدم تصمیم میگیرد که مشقهایش را به محض ورود به خانه بنویسد، اما به محض شکلگیری تیم فوتبال محله، همه مشقها روی هم تلنبار میشود. آدم تصمیم میگیرد که روزی چهار ساعت درس بخواند، اما با شروعیک سریال تلویزیونی جدید، دوباره روز از نو، روز از نو. خلاصه اول مهر که میشود آدم هزار تا تصمیم میگیرد که تا آخر سال حتی به یکی از آنها عمل نمیکند. حالا ما برای حل این مشکل چند راهحل پیشنهاد میکنیم. 1ـ همه فوتبالها و سریالها و بارانها را تعطیل کنیم تا حسابی به درس و مشقمان برسسیم. 2ـ درس و مشقمان را تعطیل کنیم تا حسابی به تلویزیون و فوتبال و بازی برسیم. 3ـ سال تحصیلی را از آخر به اول شروع کنیم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 51صفحه 16