مجله کودک 51 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 51 صفحه 30

وررود پدر به اتاق گپ، آزاد! یاسمین از ایران وارد گپ شد. جان از انگلیس وارد گپ شد. فیجی: سلام بچهها، من فیجی از ژاپن هستم. چه خبر؟ عبدالله از لبنان وارد گپ شد. سوزانا: سلام. سلام. من سوزانا هستم از آمریکا. همگی حالتان خوب است؟ پاتریک از آمریکا وارد گپ شد. یاسمن:تمام دستو پایم چسبی شده. ازصبحکه از خواب بیدار شدهام، دارم کاردستی درست میکنم. جان: چرا، جزو تکالیف مدرسهتان است؟ یاسمن: نه باباجان، روزز پدر است. فیجی: روز پدر؟ از روز پدر که خیلی گذشته، تقریباً چهار ماه پیش روز پدر بود .. عبدالله: شاید تاریخ روزهای پدر کشورها با هم فرق دارد. یاسمن: نه همه کشورها با هم فرق ندارند. فقط چون کشور من و عبدالله، یعنی لبنان و ایران، مسلمان هستند، مشترکات زیادی با هم دارند. راسستی روز پدر در کشور من روز تولد حضرت علی(ع) است. عبدالله: جدی؟ شیعیان لبنان هم روز تولد حضرت علی(ع) را به «روز پدر» نامگذاری کردهاند. سوزانا: «حضرت علی(ع) دقیقاً چه کسی است؟ یاسمن: حضرت علی(ع)، اولین امام شیعیان است. روز مادر هم، روز تولد حضرت فاطمه (س) یعنی همسر امام علی(ع) است. این دو نفر برای ما شیعیان خیلی مهم و محترم هستند. چون حضرت علی(ع) یک پدر نمونه و حضرت فاطمه(س) یک مادر نمونه بودند. عبدالله: من نمیداستن که در ایران هم شما این روز را به عنوان روز پدر جشن میگیریم. خیلی خوب است... سوزانا: حالا برای پدرت چی درست میکنی؟ یاسمن: یک کارت تبریک. پاتریک: خوش به حالت پدرت. وقتی سوزانا برای اولین بار به من کارت تبریک داد، من از خوشحالی داشتم بال در میآوردم. سوززانا: بابا؟ ... بابا شما این جا چه کار میکنید؟ پاتریک: همینطوری، گفتم ببینم وقتی ساعتها پشت این کامپیوتر مینشینی، چه کار داری میکنی؟ فیجی: شما جدی جدی پدر سوزانا هستید؟ پاتریک: بله، چرا این قدر تعجب کردهاید؟

مجلات دوست کودکانمجله کودک 51صفحه 30