مجله کودک 80 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 80 صفحه 5

مژگان عمادی الهیاری، 13 ساله، از تهران علی رضا لقائیان، 9 ساله ، از تبریز با عرض سلام و خسته نباشید. از همۀ شما سپاسگزارم که برای ما زحمت می­کشید. یک روز که با مادرم از بازار برمی­گشتیم، مادرم می­خواست روزنامه بخرد. من هم از دور به مجلۀ دوست نگاه می­کردم و می­خواستم آن را بخرم. به این ترتیب از شماره 69 شروع کردم و می­خواستم ببینم که تا شماره چند مجلۀ دوست منتشر می­شود. خواهشمندم که این سؤال مرا جواب بدهید و بسیار دوست دارم که نامۀ مرا در مجلۀ دوست چاپ کنید. علی­جان«دوست» تا زمانی که دوستان خوبی مانند تو دارد، ان­شاءالله انتشارش ادامه خواهد یافت. اصفهان:سارا شریعت 9 ساله، مسعود نصر اصفهانی 7 ساله، فریده صادقی 8 ساله، طناز امیدی نیا، سحر معینی 9 ساله، سارا خزعلی 10 ساله. کاشان: مریم رزاقی­نژاد 10 ساله، فاطمه قراخانی10 ساله، شکوفه مرادی غفار10 ساله، محمّد موبدی 11 ساله، ابوالفضل محمّدخانی اراک: محسن یاری 12 ساله، محمّد رضا محمّد حسینی 8 ساله بیرجند: شیما اعتمادیان 9 ساله اردبیل: افسانه اسدی شریف 10 ساله تهران: مصطفی جمال امیدی 12 ساله، نیکو قاضی­نژاد 9 ساله، حامد عرب سرخی 11 ساله، صفیه مدرسی 7 ساله.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 80صفحه 5