مجله کودک 81 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 81 صفحه 35

نیایش ای خالق توانا ، وقتی که متوجه می شوم چقدر مرا دوست داری، و همیشه با من هستی، جرأت می کنم تا درباره ترسیدن با تو حرف بزنم، چون توآن را درک می­کنی و به من نمی خندی. پس به من شجاعت بده اما نه فقط برای امروز برای فردا هم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 81صفحه 35