مجله کودک 92 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 92 صفحه 30

سفر دوست سرزمین آفتاب غروب کرده در غرب قاره اروپا کشور انگلستان یا بریتانیا واقع شده است که زمانی ادعا داشت به دلیل وسعت کشورهای مستعمرهاش، آفتاب هرگز در آن غروب نمیکند. این کشور از مشهورترین استعمارگران تاریخ است. از دوران عصر حجر ساکنینی در خود داشته است. قرنها بعد که رومیان به دین مسیح(ع) گرویدند. انگلستان نیز این دین را پذیرفت. لندن پایتخت این کشور که زمانی سیاستمدارانش، قدرت و نفوذ فوقالعادهای در کشورهای جهان داشتند. یکی از آلودهترین هواهای جهان را دارد. انگلستان محل پیدایش انقلاب صنعتی و اختراع ماشین بخار است. انقلابی که جهان را در قرن هفدهم دگرگون کرد. جنگ جهانی دوم در حدود ۶۰ سال پیش باعث شد تا انگلستان از قدرت و عظمت استعمارگریاش بیفتد و با از دست دادن مستعمرات و بازار فروشی کالا، ناتوان شود. حکومت این کشور سلطنتی مشروطه است. مجلس در انگلستان دو نوع است: مجلس اعیان که حدود ۸۳۰ نماینده دارد و مجلس عوام با ۶۳۵ نماینده. آب و هوای سرد و اقیانوسی است. با ریزش تقریبا همیشگی باران در تمام فصول سال، انگلستان مقداری نفت در دریای شمال دارد که از ذخایر و منابع مهم این کشور است. دیدنیهای انگلستان زیاد است. اما مهمترین آنها عبارتند از: کاخ بوکینگهام، استون هنج، موزه بریتانیا، شهرهای دانشگاهی اکسفورد و کمبریج، خانه شکسپیر نویسنده و شاعر انگلیسی، کلیسای وست منیستر. این روزها انگلستان به خاطر همراهیاش با آمریکا در حمله به کشور عراق، با انتقاد مردم جهان روبهرو شده است. استون هنج اتوبوس دو طبقه قرمز رنگ نشانه شهر لندن یک قلعه قدیمی باجه تلفن قرمز رنگ نشانه شهر لندن کلیسای وست مینستر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 92صفحه 30