مجله کودک 92 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 92 صفحه 34

دوست بهای اشتراک : تا پایان ۱۳۸۲ هر ماه ۴ شماره، هر شماره ۱۲۰۰ ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره ۵۲۵۲ بانک صادرات میدان انقلاب کد ۷۶ به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید. (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی : تهران ـ خیابان انقلاب ـ چهارراه حافظ پلاک ۹۶۲ امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمائید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره از مجله هفتگی «دوست» ـ خاور میانه ( کشورهای همجوار) ۷/۰۰۰ ریال ـ اروپا ، آفریقا ، ژاپن ۸/۰۰۰ ریال ـ آمریکا، کانادا، استرالیا ۹/۵۰۰ ریال بستگان هریک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند. میتوانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز نمایند و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال نمایند. فرم اشتراک نام: نام خانوادگی: تاریخ تولد: تحصیلات: نشانی: کد پستی: تلفن: شروع اشتراک از شماره: تا شماره: امضاء دوستان عزیز لطفا قسمتهای مشخص شده را بریده و خودتان یک پاکت نامه با آن بسازید و برای ما بفرستید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 92صفحه 34