مجله کودک 120 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 120 صفحه 35

کلید بهشت نهم ذیحجه یعنی یک روز قبل از عید سعید قربان روز عرفه است. این روز در پیشگاه خدای بزرگ و مهربان ارزشی زیادی دارد و نیایش با خدا در این روز ثواب زیادی دارد. دعای امام حسین (ع) در روز عرفه یکی از معروف ترین دعاهای این روز است که گفته می شود این دعای زیبا را حضرت امام حسین (ع) در صحرای عرفان و در یکی از روزهای عرفه به همراه تعدادی از یاران و فرزندان بزرگوارشان قرائت کردند. در این شماره به مناسبت فرا رسیدن این روز بزرگ، ترجمۀ قسمت هایی از دعای عرفه را با هم می خوانیم. خدایا! در این روز همۀ ما را کامیاب و رستگار فرما، اعمال صالح ما را قبول کن و ما را از ناامیدان درگاهت قرار مده. خداوندا! همۀ ما را از گناه پاکیزه کن و زاری و ناله های ما را بپذیر. ای کسی که به هم نهادت پلکهای ما و بر هم زدن چشم های ما و آنچه که در دل داریم، بر او پنهان نیست. پروردگارا! مرا از ترس رهایی ده و تنم را از آتش آزاد کن. این شنواترین شنوایان، ای بیناترین بینایان و ای مهربان ترین مهربانان برای خواندن متن کامل این دعا می توانید با کمک بزرگترها به کتاب مفاتیح الجنان مراجعه کنید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 120صفحه 35