مجله کودک 130 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 130 صفحه 21

شاهد! صدای حرکت کنکورد گوش خراش است. البته چون این هواپیما سریع تر از صوت حرکت می کند. صدای خود را جا می گذارد! به همین دلیل و به خاطر مشکلات دیگر این پرنده فلزی غول پیکر آخرین پرواز خود را سال گذشته میلادی (2003) انجام داد و پس از 34 سال پرواز کنکورد برای همیشه با همه خدحافظی کرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 130صفحه 21