مجله کودک 137 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 137 صفحه 9

خدا ، در رنگ و بوی گل پروین دولت آبادی به مادرم گفتم : آخر این خدا کیست ؟ که هم در خانه ما هست و هم نیست توگفتی مهربان تر از خدا نیست دمی از بندگان خود جدا نیست چرا هرگز نمی آید به خوابم چرا هرگز نمی گوید جوابم ؟ نماز صبحگاهت را شنیدم تورا دیدم خدایت را ندیدم به من آهسته مادر گفت : فرزند خدا را در دل خود جوی یک چند خدا در بوی و رنگ گل نهان است بهار و باغ و گل از او نشان است خدا در پاکی و نیکی ست فرزند بود در روشنایی ها خداوند به هرکاری دل خود با خدا دار دل کس را زبی مهری میازار بنز در سال 1939 تصمیم به ساخت یک خودروی مخصوص گرفت . مدل وی 8 به صورت اختصاصی برای شرکت در مسابقات اتومبیلرانی تریپولی ساخته شده بود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 137صفحه 9