مجله کودک 145 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 145 صفحه 17

لغت نامه قرانی حرف اوّل : ب بَیت کلمه «بیت» در قرآن مجید بسیار زیاد به کار رفته است. این کلمه را در کتاب خدا، هم به صورت جمع می­بینیم و هم به صورت مفرد، جمع این کلمه ، «بیوت» است. بیت، به معنای خانه است؛ چه خانه انسان باشد چه خانه دیگری. البته این کلمه بیشتر برای خانه انسان به کار رفته است . بیت، در زبان قرآن به معنای محل آسایش ، آرامش، راحتی و استراحت انسان است. جایی است که حریم خصوصی مرد یا زن و خانوادۀ اوست. و هیچ شخص غریبه و نامحرمی حقّ ندارد بدون اجازه به آن وارد شود، گاهی در قرآن بیت با کلمه دیگری ترکیب شده و معنای خاصی به خودش گرفته است، مثل: بیت­الحرام؛ که همان مسجدالحرام است و مقدس ترین مکان­هاست، که خانه کعبه را در دل خودش جا داده است. نیوتن ثابت کرد که دو سیاره نسبت به هم نیروی جاذبه دارند . او با رابطه ریاضی نیروی جاذبه و نیروی دو کره را که بر جاذبه موثرند، محاسبه کرد. محاسبه او این توانایی را به دانشمندان داده است که ماهواره­ها را در محلی از زمین قرار دهند که هم به سمت زمین سقوط نکنند و هم از دسترس جاذبه زمین خارج نشوند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 145صفحه 17