مجله کودک 145 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 145 صفحه 20

جدول پلّه­ای افقی 1.تمام و بی عیب و نقص 2.خانمی که همسرش فوت کرده باشد. 3.قول و سخن. 4.پدر خودمانی! 5.با دامن یا شلوار می­پوشند. 6.خدمتگذار 7.مرکز استان مرکزی 8.مرکز استان مازندران 9.بیمار 10.کمک و مدد عمودی 1.از نت­های موسیقی 2.علامت مفعول بی واسطه 3.به اسارت گرفته شده 4.شادمان و خشنود 5.از تبخیر آب بوجود می­آید 6.از رنگ­های فرش 7.یکی بود، یکی نبود. زیر گنبد ..... 8.واجب و ضروری 9.از غذاهای اصلی ما ایرانیان، که با پلو خورده می­شود. 10.اشاره 11.درخت انگور 12.کوبیده و نرم شده. بیشتر سحابی­ها شکل گداخته­ای دارند که با نوری قرمز رنگ ناشی از گاز هیدروژن مشخص می­شوند. این نور از گرمای ناشی از تشعشعات ستاره­های نزدیک حاصل می­شود. بزرگترین سحابی قابل مشاهده از سطح زمین که بدون چشم مسلح نیز دیده می­شود، سحابی اوریون نام دارد. درون سحابی اوریون، سحابی دیگری به نام سحابی کله اسبی به صورت سیاه رنگ یده می­شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 145صفحه 20