مجله کودک 145 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 145 صفحه 35

2- طناب یا بند نازک­تر را در 3 رشته با 3 رنگ مختلف دور گردن عروسک بپیچانید، در دو طرفگردن گره بزنید و انتهای بندها را به هم بتابانید تا جای دست­ها را بگیرید.انتهای کار را مانندپاها، با چسب بچسبانید. 3-30رشته نخ کاموا را به صورت یک اندازه ببرید و با 3 عدد کوک در سه نقطة متفاوت به سر بچسبانید. 4-در پایان با پارچه­های نمدی رنگی، اجزای صورت عروسک را درست کنید و بچسبانید(به شکل دقت کنید). عروسک شما آماده است می توانید برای تزیین موهای عروسکتان از روبان­های رنگی استفاده کنید. حتی می توانید موهای عروسک را باز نگه دارید یا ببندید. شب و روز می­دانیم هرگاه نمیه­زمین رو به خورشید قرار گیرد؛ روز و نیمه مقابل شب است. یک شبانه روز مدت زمانی است که ستارگان در محل قبلی خود(قبل از چرخش زمین) دوباره دیده می­شوند. این زمان عبارت است از 24ساعت و 56دقیقه و 09/4ثانیه یا همان 24 ساعت !

مجلات دوست کودکانمجله کودک 145صفحه 35