مجله کودک 153 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 153 صفحه 5

به یاد ماندنی ها امام و فرهنگ * من امروز که روز اول تحصیل است و روز اول باز شدن مدارس است پیش این اطفال کوچک دبستانی آمده ام که اینها به فطرت نزدیک ترند.. * فرهنگی اگر خوب باشد، مملکت خوب می شود. معلم اگر خوب باشد مملکت خوب می شود. معلم اگر منحرف باشد مملکت خراب می شود. * بزرگترین تحولی که باید بشود در فرهنگ باید بشود، برای اینکه بزرگترین موسسه ای است که ملت را یا به تباهی می کشد یا به اوج عظمت و قدرت می کشد. برنامه های فرهنگی تحول لازم دارد، فرهنگ، باید متحول شود. * عزیزان من! ما از حصر اقتصادی نمی ترسیم. ما از دخالت نظامی نمی ترسیم، آن چیزی که ما را می ترساند وابستگی فرهنگی است. * این قلدرها (دولت های استعمارگر) اسلحه شان بعد از چند وقت می شکند و حالا هم شکسته، اما وقتی فرهنگ فاسد شد، جوان های ما که زیربنای تاسیس همه چیز هستند. از دست ما می روند و انگل بار می آیند. اینها را از همان اول، همان کلاس های اول توی ذهن هایشان هی مطالبی می کنند تا برسند به آن بالا. اگر فرهنگ، فرهنگ صحیح باشد، جوان های ما صحیح بار می آیند. آنچه به عنوان خط ریل امروزی می شناسیم، مربوط است به قرن 14 میلادی. در این زمان، از چوب، خط ریل ساخته می شد که گاری هایی که با اسب حرکت می کردند، چرخ های خود را روی ریل قرار می دادند و با اسب کشیده می شدند، در آن زمان از آهن در ساخت ریل استفاده نمی شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 153صفحه 5