مجله کودک 153 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 153 صفحه 6

آن روز ... * مصطفی رحماندوست می دانم این را عاقبت یک روز غوغا می شود عدل و امید و دوستی چون گل شکوفا می شود *** بر خاک خشک سینه ها پیغام باران می رسد برکام سرد دانه ها بوی بهاران می رسد *** آن روز فریاد همه «الله اکبر» می شود نخل امید بی کسان پُر شاخه، پُربَر می شود *** در قرن هفدهم میلادی، یک آهنگر انگلیسی شروع به ساختن ریل از جنس آهن کرد. اولین ریل آهنی که او ساخت، تنها روکشی از آهن داشت و داخل آن از چوب ساخته شده بود. بعدها، ریل ها، تماماً از آهن ساخته شد. کاربرد ریلهای آهنی، حمل و نقل بارهای سنگینی بود که حمل آنها با گاری دشوار بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 153صفحه 6