مجله کودک 153 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 153 صفحه 19

پس از مرگ خدیجه، همه توجه و علاقه پیامبر در خانه، به دخترش فاطمه بود و هر موقع که از بیرون به خانه بر می گشت. دیدن روی فاطمه، مایه شادی و دلگرمی او می شد. فاطمه هم بعد از مرگ مادرش، همیشه و همه جا در کنار پدر بود و یک لحظه از او جدا نمی شد. او نه مثل یک دختر، بلکه مثل یک مادر فداکار و مهربان، با دلسوزی و محبت تمام، از پدرش پرستاری و مراقبت می کرد و سعی داشت کاری کند که هرگز آسیبی به پدرش نرسد. تمام زندگی فاطمه، پدرش بود. تقسیم شود. موتور دیزل در لوکوموتیوی که در کوهستان حرکت می کند یا قرار است با سرعت زیاد، بار زیادی را حمل کند شامل یک واحد A و 6 واحد B است. *

مجلات دوست کودکانمجله کودک 153صفحه 19