مجله کودک 153 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 153 صفحه 21

موتور است). در روسیه، لوکوموتیو دیزلی وجود دارد که از بهم پیوستن واحدهای 3000 اسب بخار، به لوکوموتیو 12000 اسب بخار تبدیل شده است. *

مجلات دوست کودکانمجله کودک 153صفحه 21