مجله کودک 156 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 156 صفحه 6

بوی یاسین مهری ماهوتی آمده ماه خدا ماه خوب رمضان چه صفایی دارد خانه کوچکمان من و ماه و مادر تا سحر بیداریم در بهار قرآن میهمانی داریم اغلب پرندگان 4 انگشت در پای خود دارند . پرندگانی که بر روی شاخه های نازک می نشینند ، سه انگشت از چهار انگشت خود را به جلو می آورند . پرندگانی که از تنه درخت بالا می روند ، 2 انگشت جلو و 2 انگشت دیگر را در عقب قرار می دهند . و پرندگانی که می توانند در آب شنا کنند ، پره ای بین انگشتان خود دارند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 156صفحه 6