مجله کودک 156 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 156 صفحه 8

چه کسی مشق های پاتریک را نوشت ؟ مترجم : هدا لزگی پاتریک هیچ وقت مشق نمی نوشت چون حوصله اش سر می رفت . او به جای مشق نوشتن فوتبال و بسکتبال بازی می کرد . معلمش به او می گفت : اگر مشق ننویسی چیزی یاد نمی گیری . و این حقیقت داشت چون پاتریک گاهی احساس می کرد خنگ است . ولی چاره چه بود ؟ او از مشق نوشتن بدش می آمد . روزی گربه پاتریک با عروسک کوچکی بازی می کرد. پاتریک عروسک را برداشت و با تعجب دید که عروسک یک وروجک است . وروجک ژاکت سبز کهنه ای به تن داشت و کلاه درازی سرش بود . او فریاد زد : کمک! مرا از دست این گربه نجات بده ! هر آرزویی داشته باشی برآورده می کنم . این باور کردنی نبود . کلید حل مشکل پاتریک پیدا شده بود . بنابراین به وروجک گفت : باید تا آخر ترم مشق هایم را بنویسی . یعنی 35 روز ! تا من بیست بگیرم. چهره وروجک مثل دستمال خیس آشپزخانه چروک شد . او با عصبانیت پایش را به زمین کوبید و دستانش را مشت کرد . غرغر کنان گفت : بدشانسی آوردم ! ولی باشد ، قبول است . فلامینگو این پرنده پاهای بلند گردن منحنی شکل و نوک مخصوص خود ظاهر خاصی در بین پرندگان دیگر دارد . این پرنده از دریاچه های آب شور گرفته تا رودخانه ها و از آفریقا تا جزایر دریای کاراییب ، محیط برای زندگی خود دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 156صفحه 8