مجله کودک 156 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 156 صفحه 16

دری به باغ بهشت شب زنده داری ( احیا ) محمد علی دهقانی اگر بخواهیم لذّت های زندگی در این دنیا را به صورت یک فهرست در بیاوریم ، بدون شکّ خوردن و خوابیدن ،دو تا از مهمّ ترین لذّت هاست . اما در ماه رمضان از ما می خواهند که از این دو لذّت مهمّ چشم بپوشیم یا آنها را به کم ترین مقدار ممکن برسانیم و این کار برای بعضی از آدمها خیلی سخت است . چون بسیار ناز پرورده هستند و تحمل کوچکترین رنج و سختی را ندارند . عدّه ای دیگر هستند که در مقابل نخوردن مقاومت می کنند ، اما در مقابل نخوابیدن ، ارادة ضعیفی دارند و نمی توانند جلوی خودشان را بگیرند . در ماه رمضان ، شب های مخصوص برای احیا ء یا شب زنده داری هست . تعداد این شب ها سه یا چهار شب بیشتر نیست ، که شب قدر هم در بین آنهاست : شب نوزدهم شب بیست و یکم ، شب بیست و سوم . این شب ها ، شب های خیلی مهمّ و با ارزشی است . اگر کسی به اهمیّت این شب ها توجّه نکنند و مثل شب ها دیگر بخوابد ، دچار ضرر و زیان بزرگی شده و بعدها به سختی افسوس خواهد خورد . چون شب قدر ، فقط سالی یک با می آید و می رود ، و وقتی رفت ، دیگر از دست ما رفته است و باید برای آمدنش یک سال تمام صبر کنیم . شب قدر ، شبی است که ارزش آن گفته قرآن ، از هزار ماه بیشتر است .. آیا حیف نیست که در چنین شبی ، بی خبر از همه جا ، تا صبح بخوابیم ؟ ادامه دارد بسیاری از طوطی ها ، هنگام خشم یا هیجان زیاد ، صورتی پف کرده به خود می گیرند . در این حالت تمام سر و صورت باد می کند و نشان می دهد که پرنده عصبانی است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 156صفحه 16