مجله کودک 165 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 165 صفحه 6

دفتر انشا افشین علاء 8/10/82 مرد امدادگر نشست آرام روی سنگی کنار یک خانه دفتری دیده بود در آوار مانده باقی میان ویرانه *** روی دفتر نوشته بود درشت با خطی کودکانه و زیبا نام: پروانه، شهرت: اسلامی از دستان حضرت زهرا (س) *** دفتر خاک خورده را وا کرد خواند و فهمید دفتر انشاست آخرین دستخطّ او را خواند دید موضوع، نامه ای به خداست *** · مجاهدین افغان در طی اشغال افغانستان توسط ارتش شوروی سابق، نیروهای مردمی به مبارزه با اشغالگران پرداختند. لباس این سربازان که «مجاهدین» نام داشتند، از لباس های بومیان منطقه گرفته شده بود. آنها با عملیات چریکی و غافلگیرانه، ضربات سنگینی به ارتش اشغالگر وارد کردند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 165صفحه 6