مجله کودک 165 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 165 صفحه 13

شکلات، کاکائو، شیرینی، چیپس، پفک و... خیلی زیاد استفاده می کنیم، در حالی که در جانوران این همه تنوع غذایی وجود ندارد و غذای آنها طبیعی تر است. با تمام اینها پیش می آید که جانوران نیز دندان درد بگیرند. شاید آنها آنقدر تحمل می کنند تا عصب دندان دچار مرگ طبیعی شود. گاهی هم ممکن است که این دندانها عفونت کنند و چرکی شوند. · چه صحبتی با بچه ها دارید؟ به آنها سفارش می کنم مواظب دندانهای خود باشند. آنها دارای ارزش بسیار زیادی هستند. مسواک و نخ دندان را فراموش نکنند. دوبار مسواک زدند به دندانها در هر روز باعث می شود تا دندانها سالم بمانند. من خودم یک پسر 6 ساله دارم. چون مدرسه او تا بعد از ظهر طول می کشد داخل کیفش مسواک و خمیر دندان گذاشته ام و سفارش کرده ام تا حتماً ظهرها دندانهایش را مسواک بزند. در ضمن مثلاً اگر برای تغذیه او سیب و بیسکویت گذاشته ام، سفارش می کنم تا سیب را بعد از بیسکویتش بخورد تا بقایای بیسکویت روی دندانش نماند. با رعایت همین کارهای ساده می شود تا حد زیادی از پوسیدگی دندان جلوگیری کرد. توصیه من به بچه ها این است که تنبلی نکنند و بهداشت دندانهایشان را جدی بگیرند. ابزار روی میز یک دندانپزشک کشوی ابزار استریل شده دستگاه اتوکلاور برای استریل کردن وسایل دستگاه آمالگاماتور، که آلیاژ مواد پر کردن دندان را آماده می کند. دستگاه رادیوگرافی دندان با توجه به توفان شن و مشکلات خاص منطقه شما آفریقا، سربازان استرالیایی که در ارتش انگلستان خدمت می کردند از عینک و لباس بلند استفاده می کردند. قمقمه آب برای حمل آب مورد نیاز سرباز از دیگر تجهیزات این سربازان بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 165صفحه 13