مجله کودک 165 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 165 صفحه 21

سرهنگ ارتش بلژیک (سال 1940) یونیفورم سرهنگ ارتش بلژیک در سال 1940 و در گرماگرم جنگ دوم جهانی، چنین حالتی داشت. «کلنل» عنوان نظامی این نیروها بود. نشان وسط کلاه این نیروها در افسران مختلف تفاوت داشت. طلا در افسران ارشد، نقره برای افسران و فلز قهوه ای رنگ در افسران رده پائین استفاده می شد. ·

مجلات دوست کودکانمجله کودک 165صفحه 21