مجله کودک 165 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 165 صفحه 22

گروهبان ارتش بلژیک (سال 1940) یونیفورم گروهبانان ارتش بلژیک. برگرفته از لباس نیروهای نظامی فرانسه بود. هفت تیر «موزر» و کمربند حاوی مواد منفجره در لباس این سربازان از لوازم اصلی بود. ·

مجلات دوست کودکانمجله کودک 165صفحه 22