مجله کودک 165 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 165 صفحه 23

افسر ارشد نیروهای هوایی بلژیک (سال 1940) اردیبهشت 1940 میلادی، نیروی هوایی بلژیک با 250 هواپیمای خود مورد حمله نیروهای متحدین قرار گرفت. یونیفورم افسران ارشد نیروی هوایی بلژیک در این سال به این شکل بود. ·

مجلات دوست کودکانمجله کودک 165صفحه 23