مجله کودک 165 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 165 صفحه 25

شباهت مجسمه ها تصویری از 6 مجسمه مصری را می بینید که در ظاهر شبیه هم هستند. امّا با کمی دقت متوجه می شوید فقط 2 مجسمه کاملاً شبیه اند. آن ها را پیدا کنید. پسر بچّه غوّاص این پسر بچه در حال غواصی است. او می خواهد راهی پیدا کند تا به گنج غرق شدۀ پائین تصویر دست پیدا کند. کمکش کنید تا مسیر را بدون برخورد به هیچ مانعی طی کند. پاسخ سرگرمی شماره گذشته: شب پر ستاره · نیروهای ویژه چترباز بلژیک (دهه 90 میلادی) نیروهای مدرن کماندویی ارتش بلژیک با چنین لباسی شناخته می شوند لباس این کماندوها، بسیار شبیه به لباس واحد DPM انگلستان است. (این واحد مأمور اجام عملیات ویژۀ نظامی است). اسلحه نیروهیا چتر باز بلژیک «FN مگ» نام دارد که یکی از بهترین سلاح های قرن نامگذاری شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 165صفحه 25