مجله کودک 165 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 165 صفحه 32

افسر نیروی هوایی چین (سال 1939) نیروی هوایی چین تا قبل از انقلاب کمونیستی در این کشور چنین لباسی بر تن می کردند. طرح «عقاب» در تمام بخش های لباس دیده می شود. در این لباس، سردوشی وجود نداشت. اما بعدها بر روی شانه ها، سردوشی نیز قرار گرفت. ·

مجلات دوست کودکانمجله کودک 165صفحه 32