مجله کودک 165 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 165 صفحه 35

با ماژیک سیاه در منطقه صورت 2 چشم و یک دهان خندان رسم کنید. 4. در این مرحله مقداری پنبه در قسمت جلوی کلاه، در منطقۀ مچ دست و در بالای جوراب و سرانجام در قسمت ریش بابانوئل بچسبانید (برای دقت بیشتر، به شکل مراجعه کنید). با روبان رنگی، یک حلقه درست کنید و در پشت جوراب بچسبانید. حالا دوست مسیحی شما می تواند آن را از درخت کریسمس آویزان کند. مبارکش باشد. · سرباز ارتش خلق چین (1945) کمونیست های چین برای پیروزی بر حکومت چین چندین سال در نبرد مبارزه بودند تا عاقبت در سال 1949 به پیروزی رسیدند. این لباس سربازان ارتش کمونیستی چین است که نسبت به لباس ارتش مردمی، کارایی بهتری دارد. اسلحه مدل 42، تفنگ مورد استفاده این نیروها بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 165صفحه 35