مجله کودک 165 صفحه 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 165 صفحه 42

دوست بهای اشتراک: تا پایان 1382 هر ماه 4 شماره، هر شماره 1200 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید. (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، چهارراه حافظ، پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمائید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره از مجله هفتگی «دوست»: · خاورمیانه (کشورهای همجوار) 000/7 ریال · اروپا، آفریقا، ژاپن 000/8 ریال · آمریکا، کانادا، استرالیا 500/9 ریال بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند، می توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز نمایند و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال نمایند. فرم اشتراک نام: نام خانوادگی: تاریخ تولد: تحصیلات: نشانی: کد پستی: تلفن: شروع اشتراک از شماره: تا شماره: امضاء *سرباز کوبایی- محل خدمت آنگولا (سال 1976) رهبران انقلاب کوبا عقیده داشتند که با استفاده از نیروی نظامی باید اندیشه انقلاب را در کشورهای دیگر ایجاد کرد! در آنگولا (کشوری در آفریقا) وضعیت سیاسی برای اجرای این فکر وجود داشت.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 165صفحه 42