مجله کودک 173 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 173 صفحه 28

می­توانید نقاشی کنید اژدها می­دانید که اژدها در دنیای واقعی، وجود نداشته است. اما در ذهن هنرمندان و تخیل نویسندگان، این موجود افسانه­ای وجود دارد. حتماً داستان­های زیادی درباره اژدها شنیده و خوانده­اید. اما مطمئن هستیم که چیزی درباره اژدهای روزنامه خوان نمی­دانید. نقاشی این هفته ما، رسم کردن یک اژدهای روزنامه خوان است. * با یک دایره کوچک ویک بیضی بزرگ کارطراحی را آغازمی­کنیم. دایره برای سر و بیضی برای رسم تنه اژدها به کارمیرود. * حالا طراحی مانند «قطره اشک» بین سروتنه رسم می­کنیم. دوبیضی کوچک هم برای پای اژدها نقاشی می­کنیم. * با چند خط ساده، لبه­های روزنامه اژدها را رسم می­کنیم. * اژدها یک دم قطور و پیچ خورده نیاز دارد که در انتهای بدن او رسم می­شود. نمای جلوی خودروی پلیموت سوپربرد که 8 سیلندر داشت

مجلات دوست کودکانمجله کودک 173صفحه 28