مجله کودک 173 صفحه 29
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 173 صفحه 29

* زبانه­های آتش و دود، یک جفت بال و شکل اصلی پاها در این مرحله رسم می­شود. * ضمن پاک کردن خطوط اضافه، جزئیات دیگر نقاشی را به آن اضافه می­کنیم. با روان نویس نمره نازک (نمره 5/0) طرح را پر رنگ می­کنیم. *راستی چرا امروز روزنامه اینقدر داغه! نمای عقب خودروی پلیموت با بادشکن انتهایی خود

مجلات دوست کودکانمجله کودک 173صفحه 29