مجله کودک 195 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 195 صفحه 30

«دندان درد » داریوش رمضانی دوست خوب ما ، درخوردن شیرینی و آجیل کمی زیاده رو کرد و مسواک هم نزد، نتیجه اش هم شد دندان درد ! دوست ما از دکتر می ترسید و دوست داشت مشکلش بدون رفتن پیش دکترحل شود. نام اسب: سالرنو ویژگی های کلی: یکی ازاصیل ترین اسب های ایتالیایی است. در جنگ های داخلی ایتالیا در قرون گذشته ، این اسب حضور داشته است. رنگ : قهوه ای ، خط سفیدی بر روی پا وسر دارد موارد استفاده : سوار کاری ، مسابقات سوار کاری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 195صفحه 30