مجله کودک 204 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 204 صفحه 32

کمد خمیری وسایل مورد نیاز: · خمیر رنگی · وسایل مخصوص کار با خمیر مثل وردنه... · یک چاقوی نوک تیز (از بزرگترها کمک بگیرید) · قلم مو روش کار: 1. از خمیر یک مستطیل نسبتاً بزرگ تهیه کنید (ضخامت آن 1 سانتیمتر باشد) با یک چاقوی نوک تیز روی آن در و کشو ایجاد کنید و حالت دالبری بالای کمد را هم ایجاد کنید. 2. دستههای گرد خمیری، برای درها و کشوها درست کنید. بعد از اینکه با قلممو، سطح کار را کمی مرطوب کردید، دستهها را بچسبانید. آنها ظاهراً کلبه و کارخانه فرشته را ترک میکنند اما در گوشهای خود را مخفی کردهاند و در یک فرصت مناسب خود را به جای یک کارگر جا میزنند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 204صفحه 32