مجله کودک 204 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 204 صفحه 35

· گروه فامیلی و خانوادگی در بین اهالی مورو بسیار کم و محدود است. معمولاً تا 20 نفر با 20 خیمه اهالی یک فامیل را تشکیل میدهند. · حفظ و نگهداری آب و حیوانات دو کار بسیار مهم صحرانشینان و مردم مورو است. اهالی مورو، آب را در ظرفهایی از جنس پوست بز نگهداری میکنند. این وسیله، آب را هدر نمیدهد و آنرا کمی خنک نگه میدارد. · مردم مورو در حال تهیه دستار و سربند برای خود و خانوادهشان هستند. چادر محل سکونت آنها که «خیمه نام دارد نیز با ستونهای چوبی منحنی شکل در تصویر مشخص است. اهالی مورو جمعیت کمی دارند و به طور متوسط در هر کیلومتر از خاک صحرا، سه نفر زندگی میکنند. خیمه و وسایل زندگی هر صحرانشین مورو، باریک یا دو شتر است. مردان وظیفه بستن باروبنه را برعهده دارند و زنان هدایت شتران و نگهداری از کودکان و سالخوردگان را انجام میدهند. از گربه چکمهپوش هم میخواهد که از قفسهها بالا برود تا شاید شربت جادویی را پیدا کنند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 204صفحه 35