مجله کودک 233 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 233 صفحه 43

او به همراه پاچا، خانواده او و تمامی دوستانش در جنگل، به عادت جدیدی دست پیدا کرده است. عادت جدید امپراتور، دوستی و محبت است با همه کس و همه چیز.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 233صفحه 43