مجله کودک 232 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 232 صفحه 7

ناگهان حس کردم که سبک تر شده ام مثل یک پروانه همه اش پَر شده ام *** ناگهان یک گل سرخ خنده ای زیبا کرد دشت با خندة او ، غنچه ها را وا کرد . *** گل سرخ وحشی ، عطر خود را افشاند با سر انگشت نسیم ، دل من را لرزاند . او دوان دوان به دنبال پاچا می رود و او را صدا می کند. اما اثری از پاچا نیست.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 232صفحه 7