مجله کودک 232 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 232 صفحه 36

کسی به فکر بازی های رایانه ای بچه اه هست ؟ سال گذشته ، تقریباً در همین روزها که قصد داشتیم بازی های رایانه ای مفید و مناسب شروع فصل تابستان معرفی کنیم با دشواری زیادی رو به رو شدیم . بیشتر از 80 درصد بازی های موجود در بازار ، دارای خونریزی و خشونت ، ترویج کننده ی زندگی مصرفی غربی و بدون خلاقیت مناسب برای بچه ها هستند . همان موقع نیز از خود این سوال را پرسیدیم و اکنون نیز تکرار می کنیم که با وجود فرهنگ و هنر پربار کشورمان ، آیا کسی به فکر تولید بازی های رایانه ای برای بچه های ایرانی هست ؟ ایزما به در نیمه باز خانه برخورد می کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 232صفحه 36