مجله کودک 279 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 279 صفحه 4

یک خاطره ، هزار پند زندگی حضرت امام (س) تا سال 1320 هجری شمسی با درس خواندن و درس گفتن می گذشت . تا این زمان ، ایشان بیشتر به تدریس و تالیف می پرداختند ولی در همان حال از مسایل جاری کشور نیز بی خبر نبودند . گاهی نیز برای شرکت در مجلس شورای ملی آن زمان ، به تهران می رفتند . در همین ایام با مرحوم مدرس و دیگر شخصیت های سیاسی نیز آشنا شدند . در شهریور ماه همین سال ، نیروهای متفقین به ایران حمله کردند و رضاخان را از سلطنت برکنانر نمودند . در همین سال ها و در ادامه ی سیاستهای رضاخان در تبلیغاتی ضد دینی و ضد روحانی و برای ضعیف کردن عقاید مردم شخصی به نام « حکمی زاده » کتابی به نام « اسرار هزار ساله » نوشت که در رد تشیع و اسلام و ترویج وهابیت بود . این کتاب ، در آن زمان خیلی سر و صدا راه انداخته بود و پیوسته متدین ها و گویندگان اسلامی نگران بودند و چشم امید به حوزه دوخته بودند تا پاسخ این کتاب نوشته و منتشر شود . به من مراجعه شد و من کتاب « کشف اسرار » را در مدت دو ماه و با تعطیل درسم نوشتم و یک قلم هم نوشتم . ایشان ادامه دادند : من اسمم را ننوشتم ، چون نمی خواستم معروف بشوم . ولی عکس آن شد . مانند فرودگاه « کندی » در امریکا که همه روزه حدود 1000 پرواز در آن انجام می شود . فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) در کشورمان نیز یکی از فرودگاههای بزرگ منطقه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 279صفحه 4