مجله کودک 279 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 279 صفحه 5

بعد اضافه کردند : بعد از انتشار کتاب ، حکمی زاده برای من پیغام فرستاد و گفت جوابهایی که شما نوشته اید . بسیار متین است و بعد گفت که من غرض نداشتم از انتشار کتاب ، جز این که سوال ها را کسی مثل شما جواب بدهد . حضرت امام در کتاب « کشف الاسرار » بسیاری از مسایل سیاسی را مطرح کردند . در این کتاب طرز تفکر حضرت امام کاملاً روشن است . مثلاً در این کتاب صحبت از اصلاح نظام نیست ،بلکه نظرشان این است که شخص اول مملکت (شاه) باید برکنار و خلع ید شود . بسیاری از پیش کشیدن این حرفها واهمه داشتند و مرتب می گفتند : « حاج آقا ! این دستگاه اگر قوی بشود ، مزاحم شما می شود . » با این حال ، حضرت امام اعتنا نمی کردند . خاورمیانه است . تمامی پروازهای ورودی و خروجی به فرودگاه توسط برج مراقبت فرودگاه کنترل می شوند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 279صفحه 5