مجله کودک 279 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 279 صفحه 7

آن سر آواز بلبل ها کجاست ؟ معدن جادویی گل ها کجاست ؟ vvv با چه شوقی بوته ها قد می کشند ؟ بادها خود را به مقصد می کشند vvv کی به شب فانوس ماه آویخته ؟ توی دریا آب و ماهی ریخته vvv موی گندم مزار را کی شانه کرد وِرد خواند و کرم را پروانه کرد ؟ حمل و نقل کننده بار و افرادی که غذا و خوراکی به هواپیما می رسانند جزو گروه خدمه ی زمینی هستند که در فرودگاه کار می کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 279صفحه 7