مجله کودک 279 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 279 صفحه 16

شاید در خبرها شنیده یا خوانده باشید که دانشمندان کشور ما موفق به تولید نوعی سلول شدند که « سلول بنیادی » نام دارد . در این شماره می خواهیم از اهمیت تولید سلول بنیادی و کاربردهای آن برایتان بنویسیم . یک سول همه کاره * سلول بنیادی چیست ؟ سلولی که بتواند شکل و فعالیت خود را به صورت سلول های دیگر درآورد ، سلول اولیه یا بینیادی است . مثلاً سلولی که توانایی تبدیل به سلول عصبی ، ماهیچه ای یا انواع دیگر سلول ها را داشته باشد ،سلول بنیادی نام دارد . * منبع مهم سلول های بنیادی کجاست ؟ مغز استخوان ، بند ناف و جفت جنین ، منابع خوب برای سلول های بنیادی هستند . سلول های بنیادی بند ناف از همه بهتر است . بعد از آن سلول های مغز استخوان قرار دارند که به خوبی می توانند به شکل سلول های دیگر درآیند . سلول های بنیادی به چه دردی می خورند ؟ مثلاً شخصی در مرحله ی سختی از بیماری قلبی قرار دارد و باید به این فرد داروهای مختلف داده شود . اما در کنار این کار دانشمندان در آینده می توانند از سلول های بنیادی برای ساختن دوباره قسمتی از بافت قلب که آسیب دیده استفاده کنند . سلول بنیادی می تواند با تمایز پیدا کردن ،خود را به شکل سلول بافت قلب درآورد .  اسکندریه در سال 322 قبل از میلاد ، شهر اسکندریه در کنار دریای مدیترانه بنا نهاده شد . این شهر مرکز مهمی برای کتاب ها و فرهنگ یونان قدیم به شمار می رفت و کتابخانه ی اسکندریه در جهان آن روز مرکز علمی مهمی به حساب می آمد این شهر امروزه دومین شهر مهم مصر است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 279صفحه 16