مجله کودک 279 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 279 صفحه 20

دخترک نقاش به نظر شما این دختر کوچولو چه چیزی را نقاشی می کند ؟ فهمیدن آن سخت نیست . فقط کافی است نقطه ها را از شماره ی یک تا 46 به هم وصل کنید . پاسخ سرگرمی شماره گذشته : حروف الفبای رومی که امروزه الفبای انگلیسی نامیده می شود در ابتدا با حروف بزرگ نوشته می شوند . از قرن هشتم میلادی به بعد حروف کوچک انگلیسی در کنار حروف بزرگ به کار می رفت . Abcdefghi Jklmnopqr Stuvwxyz

مجلات دوست کودکانمجله کودک 279صفحه 20