مجله کودک 279 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 279 صفحه 22

چینی های باستان از نوعی خط تصویری ساده برای نوشتن استفاده می کردند . آنها از شکل های مختلف تصویری برای بیان عقاید خود استفاده می کردند . خورشید

مجلات دوست کودکانمجله کودک 279صفحه 22